Մեր թիմը

Պրոֆ․ Աիդա Իսկոյան

ՇՄԻՊԿ ՀԿ նախագահ

էկոլոգիական իրավունքի և հողային իրավունքի պրոֆեսոր, ԵՊՀ Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի ղեկավար, Հայաստանում Օրհուսի կոնվենցիայի ազգային համակարգող

Հեղինե Հախվերդյան

Էկոլոգիական իրավունքի փորձագետ

Էկոլոգիական իրավունքի և հողային իրավունքի դասախոս, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի գիտաշխատող, Օրհուսի կոնվենցիայի Համապատասխանության կոմիտեի անդամ

Օլիմպիա Գեղամյան

Էկոլոգիական իրավունքի փորձագետ

Էկոլոգիական իրավունքի դասախոս, ի.գ.թ., ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ

Լաուրա Պետրոսյանց

Էկոլոգիական իրավունքի փորձագետ

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի գիտաշխատող