Հաճախ տրվող հարցեր

Այո, ցանկացած պահի Դուք կարող եք ջնջել Ձեր անձնական էջը, սակայն նախկինում Ձեր կողմից կատարված գրառումները կայքից չեն հեռացվի:

Այո, ցանկացած ժամանակ Դուք կարող եք Ձեր անձնական էջի Կարգավորումներ բաժնից փոխել բաժանորդագրության պայմանները:

Նախագծերի վերաբերյալ արված բոլոր դիտողությունները և առաջարկները կայքի ադմինիստրացիայի կողմից հաստատվելուց հետո մատչելի են կայքի բոլոր այցելուներին:

Այո, նախագծերի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկներ ներկայացնելու գործիքաշարը մատչելի է միայն գրանցված օգտատերերին։

Կայքում գրանցվելու համար տե՛ս Առցանց գրանցում հղումը։

Ecolex.am կայքում մեկտեղված են տարբեր պետական մարմինների կողմից մշակված շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի նախագծերը։ Կայքում մատչելի գործքիները և ծրագրային հավելվածները հնարավորություն են տալիս բոլոր այցելուներին տեղեկանալ նոր նախագծերի մասին, ինչպես նաև բովանդակային մասնակցություն ունենալ նախագծի մշակման գործընթացին՝ ներակայցնելով դիտողություններ և առաջարկներ: Ecolex.am կայքում ներկայացված դիտողություններն ու առաջարկները մատչելի են կայքի բոլոր այցելուներին և միաժամանակ կներկայացվում են նախագիծը հեղինակած պետական մարմնին՝ ապահովելով իրավական ակտերի նախագծերի մշակման գործընթացի թափանցիկության նոր աստիճան։