Գրադարան

Մեր գրադարանում առցանց կարդալու և ներբեռնելու համար մատչելի են էկոլոգիական իրավունքի տարբեր հարցերին նվիրված դասագրքեր, մենագրություններ, հոդվածներ, զեկույցներ և այլ նյութեր։